Vitajte u nás.
Zubná ambulancia MUDr. Miroslava Čechová
je pracovisko
s komplexnou starostlivosťou
o pacienta.

SLUŽBY

Po dôkladnej analýze chrupu Vám navrhneme komplexné riešenie Vášho stavu,vedúce k dlhodobému orálnemu zdraviu.

Záchovná stomatológia

Zubný kaz je jedným z najčastejších ochorení, či už v detstve alebo dospelosti. Vzniká pôsobením kyselín produkovaných baktériami prítomnými v zubnom povlaku.
Našou snahou je ošetriť postihnutý zub tak, aby zostala zachovaná jeho funkčnosť aj estetika.
Pri ošetrení kazu, používane najmodernejšie výplňové materiály. Preferujeme bezbolestné ošetrenie v lokálnom znecitlivení.

Dentálna hygiena

Základom zdravia v dutine ústnej je pravidelná domáca ale aj profesionálna starostlivosť.
Návštevy
u dentálnej hygieničky pomáhajú predchádzať vzniku zubného kazu,
zápalom mäkkých tkanív a predlžujú životnosť protetických prác.
U detí je starostlivoť o mliečny chrup základom orálneho zdravia v dospelosti.
Dentálna
hygienička Vás oboznámi s technikami čistenia zubov, s potrebnými
pomôckami, zbaví Vás povlakov, pigmentácií, zubného kameňa, prípadne
zápachu z úst.
U detí prevádza fluoridáciu znižujúcu výskyt zubného kazu.
Návštevu dentálnej hygieny odporúčame minimálne dva krát do roka, v prípade západových ochorení parodontu aj častejšie.

Endodoncia

Komplikáciou neošetreného zuba postihnutého kazom je zápal alebo
odumretie zubného nervu, sprevádzané častokrát bolesťou, prípadne
opuchom. Niekedy môže byť však odhalené aj náhodne, pri rtg vyšetrení. V
takomto prípade je potrebné koreňový systém zuba ošetriť a zaplniť
vhodným výplňovým materiálom a zabezpečiť tak jeho dlhodobú funkčnosť.
Ošetrenie koreňových kanálikov robíme pod operačným mikroskopom.

Protetika

V prípade rozsiahlej deštrukcie zuba kazom, prípadne straty zuba v
dôsledku zápalových procesov alebo fraktúry, vieme chýbajúci zub plne
funkčne a esteticky nahradiť.
Protetické náhrady nesené vlastnými
zubami alebo implantátmi zhotovujeme z najmodernejších materiálov.
Najčastejšie používané sú kovokeramické a celokeramické korunky,
prípadne mostíky.

© 2014 MUDr. Miroslava Čechová - Zubná ambulancia. Všetky práva vyhradené. Tel. +421 905 374 555 Adr. Kukučínová 4, 921 01 Piešťany
made with lefthand