Vitajte u nás.
Zubná ambulancia MUDr. Miroslava Čechová
je pracovisko
s komplexnou starostlivosťou
o pacienta.

SLUŽBY

Po dôkladnej analýze chrupu Vám navrhneme komplexné riešenie Vášho stavu,vedúce k dlhodobému orálnemu zdraviu.

Protetika

V prípade rozsiahlej deštrukcie zuba kazom, prípadne straty zuba v
dôsledku zápalových procesov alebo fraktúry, vieme chýbajúci zub plne
funkčne a esteticky nahradiť.
Protetické náhrady nesené vlastnými
zubami alebo implantátmi zhotovujeme z najmodernejších materiálov.
Najčastejšie používané sú kovokeramické a celokeramické korunky,
prípadne mostíky.

© 2014 MUDr. Miroslava Čechová - Zubná ambulancia. Všetky práva vyhradené. Tel. +421 905 374 555 Adr. Kukučínová 4, 921 01 Piešťany
made with lefthand